Doelen

Prime Trading Fund maakt het mogelijk voor beleggers om deel te nemen aan deze unieke manier van beleggen met alle voordelen van een Nederlands fonds. Het Fonds streeft, in zowel dalende als stijgende markten met minimale volatiliteit, naar een netto rendement van 8-10 % per jaar voor Klasse A en 20% voor Klasse C.

Vermogensgroei op (middel-)lange termijn kan een belegger alleen bereiken als verliezen in moeilijke tijden beperkt kunnen worden. Vermogensgroei gaat dus hand in hand met het streven naar kapitaalsbehoud en het minimaliseren van de risico’s.

MULTI SYSTEEM ARBITRAGE

Ons motto is dat de markten onvoorspelbaar zijn, maar ook dat dankzij strikte risico-analyses en statistiek er een ‘Edge’ in beeld komt met de mogelijkheid aldaar een positief rendement te behalen. Op deze wijze de markten te ‘verslaan’ vraagt om ultieme inzet en aandacht voor alle aspecten,

Het Prime Trading Fund is gecategoriseerd als een ‘Statistical Arbitrage Fonds’. Het Fonds wordt aangestuurd door verschillende algoritmische systemen. De belangrijkste daarvan is een arbitrage-systeem dat bij diverse financiële waarden op inefficiënties handelt. Daarnaast zijn er sub-systemen die andere vormen van arbitrage kennen, zoals ‘event-driven arbitrage’. Dit alles heeft als doel: het creëren van een gemiddeld netto rendement met een lage volatiliteit, gespreid en volledig marktneutraal.

De financiële markten bewegen en veranderen continue. Derhalve moeten systemen ook continue worden bijgesteld en onder toezicht gehouden worden. Hiervoor heeft Prime Trading haar eigen proces ontwikkeld.

Doordacht systeem selectie proces:

Ons selectie en management proces is uniek en doordacht. Op onderstaande wijze probeert het Fonds de meest optimale systemen voor de juiste markten te selecteren.

1) Continue doorontwikkelen en analyseren van systemen;
2) Analyseren en monitoren van de geselecteerde strategieën;
3) Checken van historische resultaten met behulp van statistiek om een inschatting te kunnen maken van de risico’s, rendementen en volatiliteit;
4) Systemen worden aangepast of verbeterd zodat ze aansluiten bij de huidige marktomstandigheden;
5) Live trading met menselijk toezicht;
6) Strikte controle met betrekking tot risico en executie.

De strategieën worden dus continue doorontwikkeld en na een grondige analyse en testperiode aangevuld. In de financiële markten betekent stilstand achteruitgang. Om onze doelstelling te bereiken is er een continue proces van afweging en aanpassing achter de schermen gaande. De combinatie van al deze facetten resulteert in een optimale verhouding van risico en rendement.

Menselijk toezicht en statistiek:
Prime Trading Fund werkt op basis van statistiek. Uit historie blijkt dat de juiste statistische modellen in ons voordeel werken. Geen emoties als angst of hebzucht, maar statistiek gecombineerd met menselijk toezicht. Daarnaast werkt het Fonds met een eigen doordacht systeem dat de behaalde resultaten voor de toekomst mogelijk blijven. Het werk van een piloot op een volautomatisch vliegtuig, daar kun je de aanpak van het Fonds mee vergelijken: er kan volledig automatisch gehandeld worden; maar daarbij wordt de stand van zaken ook continue in de gaten gehouden.

RISICO ANALYSE EN SPREIDING

De risico’s van het fonds worden continue gemonitord en bewaakt.

De systemen worden constant getest en geüpdate. De markten veranderen immers continue en de enige manier om consistent te performen is door deze aan te passen en te monitoren aan de huidige marktomstandigheden. Dalend, stijgend, zijwaarts, het doel van het fonds is om een netto rendement van gemiddeld 10% per jaar te behalen.

Meer info over de structuur en veiligheid van het fonds kunt u hier vinden.