FAQ

Hoe maakt het fonds rendement?

Het rendement ontstaat door complexe statistische berekeningen die arbitrage kansen herkennen. De software die ontwikkeld is, is uniek en herkent afwijkende koersen in financiële waarden die veelal tijdelijk van aard zijn en neemt hier vervolgens posities op in.

Back to Index

Hoe kan ik deelnemen aan het fonds?

U kunt deelnemen aan het fonds door het contactformulier in te vullen bij het kopje participeren, hier te vinden. Vervolgens zullen we contact met u opnemen om het proces uit te leggen. Dit zal gebeuren middels een simpel inschrijfformulier.

Back to Index

Wat is de structuur van het fonds?

Geld van een participant stort uzelf naar de bankrekening van de stichting bewaarder Prime Trading Fund die wordt geleid door een onafhankelijke zelfstandige directie, deze directie wordt gevoerd door Trustmoore Netherlands en treden op als bewaarder.

Circle Partners is daarnaast de administrateur van het fonds, deze voert de administratie voor alle participanten, berekent en publiceert ook de rendementen. Veel van de grootste Nederlandse beleggingsfondsen laten de bewaar- en administratiefunctie verzorgen door Circle Partners. Circle Partners, is een onafhankelijke fonds administrateur en bewaarder met meer dan 15 jaar ervaring in fonds administratie. Opgericht in 2000, met het eerste kantoor in Nederland, op dit moment voert Circle Partners haar services uit in vrijwel alle bloeiende economische jurisdicties ter wereld voor fondsen, banken, stichtingen en gemeentes.

Back to Index

Wat is het minimum bedrag waarvoor ik kan participeren?

Het minimale bedrag waarmee u kunt participeren is 100.000 EURO, de minimale vervolgstorting of opname is 10.000 EURO.

Back to Index

Instappen en uitstappen bij het fonds?

U kunt instappen of uitstappen bij het fonds door het inschrijf/uitstap formulier hier op te vragen, dit formulier vult u compleet in en stuur deze per post of email inclusief de gevraagde documenten naar de fonds administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30, 3811 MG te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

U kunt daarbij direct uw participatiegelden overmaken naar de bankrekening die staat vermeld op het inschrijfformulier. Uw inschrijfformulier en gelden dienen te zijn ontvangen 5 werkdagen voor de laatste dag van de maand. Op de eerste dag van de nieuw maand zullen uw participaties worden toegekend en vanaf dat moment neemt u deel in het fonds.

Back to Index

Waar gaat mijn geld heen?

Uw participatiegelden maakt u zelf over naar de bankrekening van de Stichting Bewaarder Prime Trading Fund in ruil voor participaties in het fonds. Trustmoore Netherlands voert de onafhankelijke directie van deze stichting en treedt op als Bewaarder. Door deze structuur bent u zeker dat Prime Trading Fund enkel kan beleggen met het fondsvermogen en geen gelden kan opnemen uit het fonds. Daarnaast zijn er onafhankelijke derde partijen betrokken bij bewaar- en administratie plichten van het fonds wat zorgt voor volle transparantie en geen belangenverstrengeling.

Back to Index

Wie is de bewaarder?

Trustmoore Netherlands is de onafhankelijke bewaarder van het fonds. Trustmoore Netherlands staat onder toezicht van de DNB.

Back to Index

Hoe weet ik hoe mijn beleggingen ervoor staan?

U heeft de mogelijkheid in te loggen bij de administrateur Circle partners via onderstaande link:

Hier kunt u de stand van uw participatie bekijken. Ook zal Circle partners ieder begin van de nieuwe maand een statement sturen over uw resultaten van de voorgaande maand.

Back to Index

Hoe kan ik participaties bijkopen of verkopen? Wat is het minimale bedrag hiervan?

Wilt u investeren in het fonds, of een bijstorting doen? U kunt ons makkelijk bereiken, alle gegevens van het fonds vindt u op deze pagina. U kunt daar ons email-adres of telefoon nummer vinden. Wij zullen u na contact het juiste inschrijf formulier doen toekomen. Dit formulier vult u compleet in en stuur deze per post of email inclusief de gevraagde documenten naar onze administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30, 3811 MG te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

Back to Index

Is mijn geld wel veilig bij faillisement van Prime Trading Fund?

De bezittingen en schulden van Prime Trading Fund Management B.V. zijn gescheiden van alle bezittingen en schulden van het fonds. Circle Partners administreert en voert het management over de Stichting. De Stichting (Stichting Juridisch Eigendom Prime Trading Fund) is de juridische entiteit achter het Fonds.

Back to Index

Fiscale gevolgen?

Het fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) en Fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat indien u vanuit privé (box 3) belegt, uw winsten in Box 3 worden afgerekend. Indien u echter vanuit uw onderneming belegt, worden deze rendementen ook in uw bedrijf als winst aangemerkt. Een FGR is geen juridische entiteit, de juridische entiteit van het fonds is de Stichting Prime Trading Fund Management. Het management en administratie hiervoor wordt gevoerd door Circle Partners. Circle Partners is op dit gebied een gerenomeerde partij die ook voor de overheid (etc) fondsen administreert en directie voert.

Back to Index

Wat zijn de kosten?

Het fonds rekent een management fee van 0,165% per maand. Dit is een fee die wordt berekend over het fondsvermogen. Daarnaast wordt een zogenaamde performance fee aangerekend op basis van een “High-Watermark” van 20% over de netto winst, deze fee wordt alleen berekend indien het fonds een positief resultaat op uw belegging weet te realiseren. U betaalt dus geen performance fee indien er geen winst is. Indien er verlies is geweest in een eerder kwartaal betaalt u pas weer performance fee als dit verlies is goedgemaakt. Hierdoor staat de beloning in lijn met de doelstellingen van het fonds. Er zijn diverse fondskosten die ten laste van het rendement komen, voor een compleet overzicht verwijzen wij naar het Informatie Memorandum. In afwijking van het hierboven genoemde, kan de Beheerder te allen tijde besluiten de door het Fonds verschuldigde kosten voor haar rekening te nemen voor een bepaalde of onbepaalde tijd. Alle rendementen zoals getoond op de site en zoals deze ook worden geadministreerd door Circle Partners betreffen de Netto rendementen, dus na aftrek van kosten. Als u de participatie wilt stoppen en uitstappen betaalt u geen uitstap fee, er is ook geen instap fee.

Back to Index

Waar kan ik de rendementen zien, zijn deze bruto of netto?

Alle getoonde rendementen zowel op de website, als door Circle Partners verstrekt zijn de nettorendementen. U kunt de resultaten hier bekijken.

Back to Index

Wat is een High Watermark

De beheerder rekent een performance fee over de winst van de participanten in het fonds. Als er geen winst gemaakt wordt, dan ontvangt de beheerder dus ook geen performance fee vergoeding. Er wordt daarnaast alleen provisie aan de beheerder afgedragen over het hoogst behaalde resultaat. Dat wordt High Watermark genoemd. Een rekenvoorbeeld:

Stel dat een investeerder met 100.000 euro in het Prime Trading Fund deelneemt. Na 6 maanden is de stand van de rekening 115.000 euro. Over de eerste 6 maanden is de performance fee aan het fonds reeds afgedragen. Deze wordt immers per maand betaald. In maand 7 ontstaat er onverhoeds een gerealiseerd verlies van 3000 euro. De stand van de rekening bedraagt dan 112.000 euro. De rekening dient dan eerst in de volgende maanden haar oude niveau van 115.000 euro te hebben bereikt alvorens er weer performance fee door het fonds in rekening wordt gebracht. Dit is een eerlijke en transparante manier waarbij alle partijen in dezelfde boot zitten.

Back to Index

Beschikt het fonds over een AFM registratie?

De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Artikel 2:66a Wft is van toepassing.
Laatstgenoemd artikel bepaalt dat geen vergunning voor zover participaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per participant.
De Beheerder en het Fonds staan dus niet onder toezicht van de AFM. De Beheerder is wel geregistreerd als een “uitgezonderde beheerder” in het register van de AFM.

Back to Index