Disclaimer

De informatie zoals deze op de website wordt verstrekt is op basis van informatie die geacht wordt betrouwbaar te zijn, echter kan deze niet als advies of als aanbod gelden doch geldt deze uitsluitend ter informatie. Prime Trading Fund Management BV behoudt zich het recht voor om deze informatie aan te passen.

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Enkele landen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zijn uitgesloten van deelname aan dit fonds.

Indien u graag wenst deel te nemen aan dit fonds raden wij u aan om in ieder geval het Informatie Memorandum door te lezen. Deze kunt u via het contactformulier kosteloos opvragen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Behaalde resultaten uit het verleden vormen geen garanties voor rendementen in de toekomst.